Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen via de webshop van Bear Grip.
1.2 Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Bestellingen en Betalingen
2.1 Door het plaatsen van een bestelling bevestig je dat je de wettelijke leeftijd hebt om een aankoop te doen en dat alle verstrekte informatie juist en volledig is.
2.2 Betalingen dienen te worden voldaan op het moment van de bestelling. Bear Grip accepteert verschillende betaalmethoden, zoals creditcards en elektronische overschrijvingen.

3. Verzending en Levering
3.1 Bear Grip streeft ernaar om bestellingen binnen een redelijke termijn te verwerken en te verzenden. De exacte levertijd kan variëren afhankelijk van de bestemming en de beschikbaarheid van het product.
3.2 Bear Grip is niet verantwoordelijk voor vertragingen of problemen veroorzaakt door externe verzendmaatschappijen.
3.3 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment van levering.

4. Retourbeleid
4.1 Klanttevredenheid staat bij Bear Grip hoog in het vaandel. Als je om welke reden dan ook niet tevreden bent met je aankoop, kun je binnen 14 dagen na ontvangst van de producten contact opnemen met onze klantenservice om een retourzending aan te vragen.
4.2 Producten dienen in originele staat en verpakking te worden geretourneerd, tenzij het product defect of beschadigd is.
4.3 Bear Grip behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te inspecteren en een restocking fee in rekening te brengen als de producten niet voldoen aan de retourvoorwaarden.

5. Garantie
5.1 Bear Grip biedt een garantie op fabricagefouten voor een bepaalde periode na de aankoopdatum, zoals vermeld op de productpagina.
5.2 Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik of normale slijtage.

6. Intellectuele Eigendom
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de webshop van Bear Grip blijven eigendom van Bear Grip.
6.2 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Bear Grip gebruik te maken van enige intellectuele eigendomsrechten van Bear Grip.

7. Privacy
7.1 Bear Grip respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonlijke gege

vens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Bear Grip is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten of de webshop, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
8.2 De totale aansprakelijkheid van Bear Grip is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de desbetreffende bestelling.

9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bear Grip is gevestigd.